01.01.1970. 0

Gazdovanje valjevskim šumama koči administracija?

Površina šuma kojom gazduje JP Agrorazvoj valjevske doline veća je od 500 hektara, a kada bude usvojen i dokument Osnova gazdovanja šumama grada Valjeva od strane Skupštine grada, biće rešeni problemi pošumljavanja, zaštite ili seče stabala.

„To gazdovanje nije počelo u punom kapacitetu. Do sada je urađena identifikacija parcela. Na svaku je moralo da se ode i utvrdi stanje na terenu, jer se neke vode i kao poljoprivredno zemljište. Predstavnici ministarstva poljoprivrede, odnosno Uprava za šume obišla je takođe teren i obavila identifikaciju, a istovremeno je sagledano i stanje u kome se nalaze. S obzirom da su šume od izuzetnog značaja, napravljen je desetogodišnji plan kojim je predviđeno, između ostalog, način na koji se pošumljava ili uklanjaju bolesna stabla“, objašnjava direktor valjevskog preduzeća Bojan Bošković.

Konkretna zaštita šuma ‘na čekanju’

Šume su važan prirodni resurs koji zahteva odgovorno gazdovanje zasnovano na dugoročnom planiranju i racionalnom korišćenju.

„Prilikom gazdovanja šumama osnovno je da se one zaštite, sačuvaju, da se vodi računa da se uklanjaju bolesna i osušena stable i dokument koji sve to predviđa trebalo bi da se usvoji na nekoj od predstojećih sednica Skupštine grada, kako bi mogli da se donose godišnji planovi. To je značajno kako bi se počelo sa konkretnim poslovima. Ovo je prvi put da se ozbiljno pristupilo gazdovanju šumama u valjevskom kraju.“

lovac

Vaš komentar je stavljen u red za pregled od strane administratora sajta i biće objavljen nakon odobrenja